Quickscan vitaliteit

Florine biedt in samenwerking met Cenzo iedere organisatie gratis en vrijblijvend een online Quickscan aan om op organisatieniveau de vitaliteit en (duurzame) inzetbaarheid te meten, bespreekbaar te maken en te verbeteren. Het doorlopen van de Quickscan kost slechts 5-10 minuten en na afloop ontvang je de resultaten in PDF-formaat.

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging: flexibilisering, nieuwe technologieën en globalisering vragen aanpassingsvermogen van werkgevers en medewerkers.
Wanneer je als organisatie investeert in gezondheid, scholing en betrokkenheid, ga je samen op weg naar vitale en duurzaam inzetbare medewerkers. Dat is niet alleen cruciaal voor de continuïteit en groei, maar het zorgt vaak ook direct voor lager ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.

Vanuit Florine en Cenzo kunnen we u helpen met zorg en ondersteuning op maat.

Florine kan bij uw organisatie de volledige versie van de Vitaliteit Bedrijfsscan uitvoeren en in samenwerking met uw stakeholders tot een concreet plan van aanpak komen om de vitaliteit te verbeteren.

Florine en Cenzo leveren zorg met als uitgangspunt dat een individu graag gezond wil zijn en met plezier wil werken en dat een organisatie graag ziet dat haar medewerkers gemotiveerd en fit zijn. Vanuit dit gemeenschappelijk belang leveren wij proactieve, preventieve en curatieve diensten aan bedrijven en medewerkers. Deze zorg is afgestemd op de individuele zorgvraag van de medewerker met de focus op het herstel en welbevinden van de medewerker enerzijds en het optimaliseren van zijn functioneren en werkplezier anderzijds.

Wij bieden ook een online tool aan om op medewerkerniveau de vitaliteit en (duurzame) inzetbaarheid met de leidinggevende bespreekbaar te maken en te verbeteren.

Quickscan