Disclaimer

Florine streeft er naar de informatie op deze site volledig en correct weer te geven. Wanneer er desondanks onjuistheden of onvolledigheden op de site staan, kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. De informatie die op deze site verstrekt wordt, beoogd een beeld te geven van de werkzaamheden van Florine. Aan de site kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend.

Florine aanvaardt evenmin aansprakelijkheid – van welke aard en uit welke hoofde dan ook – voor het raadplegen of gebruiken van deze site. Het downloaden van bestanden, al dan niet via links op deze site, geschiedt voor eigen risico. Door het raadplegen van deze site ga je akkoord met deze voorwaarden.

Privacy statement
Florine respecteert je privacy en handelt met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens. Met dit privacystatement gaan wij nader in op verschillende aspecten van de verwerking van persoonsgegevens.

Waarom wordt informatie verzameld?
Bij het aanvragen van advies en het bemiddelen in zorg vragen wij om persoonsgegevens. Deze worden gebruikt voor uitsluitend onze dienstverlening. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

Aan wie worden gegevens verstrekt?
Florine verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden te behoeve van de uitvoering van de diensten die Florine verleend, of wanneer dit op grond van de wet is verplicht of in het kader van fraudebestrijding noodzakelijk is.

Vragen
Een vraag over het privacy statement kun je stellen via ons contactformulier.

Wijzigingen privacy statement
Het is mogelijk dat dit privacy statement wordt gewijzigd. Op deze plaats kun je steeds het actuele privacy statement vinden.