De Vitale Organisatie

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging: flexibilisering, nieuwe technologieën en globalisering vragen aanpassingsvermogen van werkgevers en werknemers. Wanneer zij investeren in gezondheid, scholing en betrokkenheid, gaan zij samen op weg naar vitale en duurzaam inzetbare medewerkers. Dat is niet alleen cruciaal voor de continuïteit en groei van bedrijven en organisaties, maar het zorgt vaak ook direct voor lager ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.

Een HRM consultant van Florine komt bij u langs, gaat in gesprek met de belangrijkste stakeholders in uw organisatie en voert een uitgebreide, wetenschappelijk onderbouwde bedrijfsvitaliteit scan uit. De resultaten worden met de relevante stakeholders besproken en er wordt door de consultant een concreet plan van aanpak opgesteld en opgeleverd (in onderling overleg met de stakeholders).

Download productsheet      Contact

Bespreek de mogelijkheden: 06 - 53 685 850